Stichting Game Incubator Noord-Nederland is in 2015 opgericht om de game industrie in Noord-Nederland te versterken. Dit hebben we onder andere gedaan door:

 • Ontwikkeling van een workshop-aanbod aan onderwijsinstellingen, verzorgd door regionale game-bedrijven. De onderwijsinstellingen konden kiezen uit 11 verschillende workshops, gericht op het bieden van ervaringen uit de praktijk aan studenten. De workshops werden onder andere verzorgd bij Noorderpoort, Alfa-college, NHL en Hanzehogeschool.
 • Het organiseren van een business development traject gericht op het definiëren van marktkansen. Hieraan hebben 10 bedrijven deelgenomen. De meeste kansen bleken te liggen in een koppeling met de energiesector, hetgeen heeft geleid tot een aantal concrete opdrachten van de bedrijven binnen die sector. Bovendien hebben de bedrijven ervaring opgedaan met samenwerking binnen een consortium, waardoor de kans van opdrachten voor grotere opdrachtgevers wordt vergroot.
 • Organisatie van een interactieve workshop met PNO Consultants, HANNN, 8D Games, GameBakery en Netwerk ZON onder de noemer “Hoe maak je van een zorgprobleem een game?”. Met meer dan dertig deelnemers, waarvan de helft bestaande uit zorg-professionals, zijn een aantal mooie concepten voor nieuwe projecten uitgedacht.
 • Het initiëren en financieren van een documentaire-reeks over alle actoren die een rol spelen binnen Noord-Nederland op het terrein van Gaming. Het volgt zowel nieuwkomers als gevestigde namen en toont de rol die het omliggende netwerk van kennis/onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij hun activiteiten.
 • Het faciliteren van Masterclasses voor noordelijke MKB-bedrijven over onder andere:
  • Prototyping & Design Thinking
  • Strategy & Value Proposition
  • Pitching
 • Participatie in het proeftuin project dHealth Lab, inclusief het leveren van een vertegenwoordiger in de adviesraad.